ghe tham ipageĐọc bài đánh giá

visit ipage web

 

ghe tham hostgatorĐọc bài đánh giá

tham hostgator hosting

 

ghe tham dreamhost

Đọc bài đánh giá

tham dreamhost hosting

 

ghe tham fatcow

Đọc bài đánh giá

tham fatcow hosting

 

ghe tham greengeeks

Đọc bài đánh giá

tham greengeeks hosting

 

ghe tham arvixe

Đọc bài đánh giá

tham arvixe hosting

 

ghe tham ixwebhosting

Đọc bài đánh giá

tham ixwebhosting hosting

 

ghe tham inmotionĐọc bài đánh giá

tham inmotion hosting

 

ghe tham sitegroundĐọc bài đánh giá

tham siteground hosting

 

ghe tham webhostinghubĐọc bài đánh giá

tham webhostinghub hosting

Gói hosting

Dung Lượng (GB)

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

10GB-30GB

Không giới hạn

Băng thông mỗi tháng (GB)

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

10.000-100.000 lượng truy cập mỗi tháng

Không giới hạn

Tự động Backup

Có (mỗi tuần)

Password bảo vệ thư mục

Hỗ trợ cơ sở dữ liệu

My SQL

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

2-200

Không giới hạn

Không giới hạn

Công cụ Marketing

Tín dụng marketing

Không

Không

Submit công cụ tìm kiếm

Có (Attracta)

Không

Không

Không

Không

Không

Danh sách email

Email

Địa chỉ POP3

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Địa chỉ IMAP

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Webmail

Dung lượng lưu trữ Email

250MB

Không giới hạn

Không giới hạn

250MB or 10.000 email

250MB

250MB

2000MB

Không giới hạn

500MB

2GB

Chuyển tiếp Email

Script thư mẫu

Tự động trả lời

Bảo vệ SPAM

Truy cập

Số lượng tài khoản FTP

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Trên 1000

Không giới hạn

Không giới hạn

Anonymous FTP

Không

Không

hỗ trợ .htaccess

Cron Jobs

Không

Không

Tên miền

Tìm kiếm và đăng ký tên miền

Chuyển tên miền

Parked Domains

Subdomains

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

25-Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

cho phép số lượng tên miền

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

6

Không giới hạn

2-không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Private Domain Registration

Không

Không

Tên miền quốc tế

Thêm hay chuyển domain

Báo cáo và thống kê

Thống kê traffic website

Log Files

Công cụ hỗ trợ tạo website

Site Builder

Photo Gallery

Wordpress

Joomla

Drupal

phpBB

B2Evolution

Tùy chỉnh Templates

Không

Không

Không

Không

Ngôn ngữ lập trình

PHP

Server Side Includes (SSI)

JavaServer Pages (JSP)

Không

Không

Có (VPS hay dedicated server)

Không

Hỗ trợ .htaccess

Common Gateway Interface (CGI)

Perl

ColdFusion

Không

Không

Không

Không

Có(Dedicated server)

Không

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ 24/7 qua điên thoại

Hỗ trợ Email

Hỗ trợ live chat

Video Hướng dẫn

Hỏi đáp / Kiến thức cơ bản

Giá cả và phí

Phí di chuyển website

$14.99/năm

$7.95/năm

$9.95/năm

$14.99/năm

Miễn phí

Miễn phí

$19.95

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí duy trì domain

$14.99/năm

$12.95/năm

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

$7.99

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Phí cài đặt

Miễn phí

Miễn phí

$49.95

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí khi đăng ký từ 1 năm

Miễn phí

Miễn phí khi đăng ký từ 1 năm

Miễn phí

Phí hàng năm duy trì shared hosting

$23.88

$66.72 - $143.52

$47.52

$49

$47.52 - $95.40

$48 - $76.8

$47.4-$95.4

$71.88 - $167.88

$47.40 - $179.40

$59.88 - $107.88

Phí hàng tháng duy trì shared hosting

$1.89

$3.96 - $10.36

$3.96(dung mã khuyến mãi 72OFF1)

$3.15

$3.96 - $7.95

$3.2 - $5.6(dung mã khuyến mãi 20OFFARVIXE)

$3.95-$7.95

$5.99 - $13.99

$3.95 - $14.95

$4.99 - $8.99

Chế độ hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền

Bất cứ lúc nào

45 ngày

97 ngày

30 ngày

30 ngày

60 ngày

30 ngày

90 ngày

90 ngày

90 ngày

 

visit ipage web

Đọc bài đánh giá

visit ipage hosting

visit hostgator web

Đọc bài đánh giá

visit hostgator hosting

visit dreamhost web

Đọc bài đánh giá

visit dreamhost hosting

tham fatcow hosting

Đọc bài đánh giá

visit fatcow hosting

visit greengeeks web

Đọc bài đánh giá

visit greengeeks hosting

visit arvixe web

Đọc bài đánh giá

visit arvixe hosting

visit ixwebhosting web

Đọc bài đánh giá

visit ixwebhosting hosting

visit inmotion web

Đọc bài đánh giá

visit inmotion hosting

tham siteground hosting

Đọc bài đánh giá

visit siteground hosting

tham webhostinghub hosting

Đọc bài đánh giá

visit webhostinghub hosting